Autofiscaliteit 2020 - Wat verandert er en waarmee moet je rekening houden vanaf 01/01/2020? 

1. Hoe bereken je de aftrekbaarheid van een bedrijfswagen vanaf 1 januari 2020?

Vergeet vanaf 1 januari 2020 het huidige systeem van niveaus, vastgelegd op basis van de CO2-uitstoot. De aftrekbaarheid van bedrijfswagens zal op een lineaire schaal berekend worden.

Om dit te doen, werkte de overheid een formule uit:

120% – (0,5% X coefficient X CO2/km)

  • Het coëfficient is 1 voor voertuigen die op diesel rijden (ook voor de hybride varianten van deze brandstof).
  • Voor voertuigen die op aardgas rijden, ligt het coëfficient op 0,90, maar enkel op voorwaarde dat de wagen niet over meer dan 11 fiscale pk’s beschikt.
  • Voor alle andere brandstoffen en motorisaties wordt het coëfficient 0,95 gebruikt.

Voorbeeld:

Een dieselwagen stoot 149 g CO2 uit. In 2019 is hij voor 70% aftrekbaar. Op 1 januari daalt die aftrekbaarheid echter naar 50% :

120% – (0,5% X 1 X 149) = 50%

2. Hoe zal de aftrekbaarheid van plug-in hybride bedrijfswagens werken in 2020?

Om van een voordelige aftrekbaarheid te kunnen genieten, moeten plug-in hybride bedrijfswagens strikt voldoen aan twee voorwaarden:

  1. een batterijcapaciteit van ten minste 0,5 kWh (in realiteit 0,45 door de afrondingsregel) per 100 kilo die het voertuig weegt
  2. deze plug-ins mogen niet meer dan 50 g CO2/km uitstoten

Onder gewicht van het voertuig wordt de massa van het voertuig, voor 90% met alle vloeistoffen gevuld en met het gewicht van de bestuurder (75 kilo) meegeteld.

Als volledig aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening gehouden met het door de fabrikant aangekondigde CO2-niveau van de plug-in hybride voor de berekening van de aftrekbaarheid.

Indien daarentegen niet aan minstens één van deze twee voorwaarden wordt voldaan, moet bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening worden gehouden met de CO2 van de gelijkaardige 'niet-hybride' versie. Bestaat er geen “klassieke” versie? Dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd.

Van belang:

  1. Volledig hybride auto’s (zelfopladende dus) vallen niet onder deze strenge voorwaarden.
  2. Plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, behouden het in 2019 geldende aftrekpercentage. Dit blijft zo, ook al voldoen ze niet aan de twee bovengenoemde criteria. De datum van ondertekening van de koop- of leasingovereenkomst wordt als authentiek beschouwd.

3. Wat wordt het aftrekbaarheidsniveau voor elektrische bedrijfswagens vanaf 2020?

Vanaf 1 januari 2020 zien elektrische bedrijfswagens hun aftrekbaarheid teruggebracht naar 100%.

4. Wat is de aftrekbaarheidsvoet voor bedrijfswagens in 2020?

De aftrekbaarheidvork gaat van 100 tot 50% , behalve voor voertuigen die meer dan 200 g CO2 uitstoten.

Deze drempel van 50% is van toepassing op dieselauto’s die 140 g (en meer) CO2/km uitstoten. Voor voertuigen die op benzine rijden, zal deze drempelwaarde worden bereikt op ongeveer 147 g CO2/km.

Er is echter een uitzondering gemaakt: voertuigen die meer dan 200 g CO2/km uitstoten, zullen worden gestraft en hun fiscale aftrekbaarheid zal dalen tot 40%.

5. Hoe zullen de uitgaven (met name de brandstofkosten) in 2020 fiscaal worden behandeld?

Alle kosten met betrekking tot de bedrijfswagen (onderhoud, herstellingen, brandstof, enz.) zijn aftrekbaar op hetzelfde niveau als het voertuig.

Als de auto van de zaak dus voor 71% aftrekbaar is, geldt dat ook voor de kosten van die auto.

6. Mijn bedrijfswagen is een tweedehandswagen of wordt voor 2020 geregistreerd. Ontsnapt hij aan dit nieuwe belastingregime?

Nee, alle bedrijfswagens, of ze nu nieuw, gebruikt of zelfs al in omloop waren voor die datum, zullen onderworpen zijn aan het nieuwe aftrekbaarheidsregime.

Er zijn echter uitzonderingen.

Daarnaast behouden plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft hun huidige aftrekbaarheid tot de verkoop van het voertuig of het einde van het leasecontract. 

En voor particulieren (zelfstandigen) behoudt elke bedrijfswagen die vóór 1 januari 2018 is aangeschaft (aankooporder of leasingcontract als bewijs) zijn aftrekbaarheid.

7. Zullen bedrijven en zelfstandigen in 2020 getroffen worden door deze bedrijfswagenbelasting?

Ja, het nieuwe belastingregime zal hetzelfde zijn voor bedrijven en zelfstandigen.

Voor zelfstandigen zal de nieuwe belastingregeling die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is, dus alleen van toepassing zijn op auto’s die vanaf 1 januari 2018 worden aangeschaft.

8. Wat is het effect van deze belasting in 2020 op het Voordeel Alle Aard (VAA) van bestuurders?

Er zal niets veranderen, noch voor, noch na 2020, op het vlak van VAA, de jaarlijkse indexatie uitgezonderd natuurlijk. 

We blijven dus bij de bestaande formule, waarbij de referentiewaarde van de CO2 jaarlijks wordt aangepast.

9. Met welke CO2-waarde moet ik rekening houden bij de berekening van de fiscale impact vanaf 2020?

Tot eind 2020 wordt de NEDC 2.0-waarde gebruikt als referentie voor de berekening van de aftrekbaarheid en het VAA.

Om het te vinden, vertrouwt u best niet langer op het inschrijvingsbewijs. Sinds 1 juli vorig jaar wordt er in ieder geval geen CO2-waarden meer op aangegeven.

Daarom moet worden verwezen naar de waarde die wordt vermeld in paragraaf 49.1 van het gelijkvormigheidsattest.

 

Bron:  Vroom.be

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT

Verkeerd gefactureerd aan een kleine ondernemer!?

btw teken

Factureren met ‘btw verlegd’?

Indien u 'werken in onroerende staat' uitvoert en factureert aan een BTW-belastingplichtige, dan dient u 'BTW verlegd' toe te passen. 

Altijd? Dat is niet het geval.

Sommige klanten krijgen een 'BTW-nummer' toegekend, maar zijn zgn 'vrijgestelde kleine ondernemingen (de fameuze 25.000 EUR regel). Zij dienen geen periodieke aangiften in en kunnen dus ook de verlegging niet toepassen.

In het verleden was de aannemer der werken verantwoordelijk voor deze foutieve facturatie, met boetes en nalatigheidsintresten als gevolg.

Wijziging van het principe!

Vanaf 01.10.2018 wijzigt dit ten gronde : het is dan verboden voor de vrijgestelde kleine onderneming om nog zijn BTW-nummer door te geven aan de aannemer. Doet de kleine onderneming dit toch, waardoor de aannemer ten onrechte BTW verlegt, dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

 

ITAA erkenning

Tellent BV is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 50.758.379 

Olivier Van Damme is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 11.242.502

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor de Cookieverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be