Wanneer krijg ik mijn BTW-tegoed terug?

 

Een veelgestelde vraag bij klanten is wanneer men het tegoed aan BTW terugkrijgt. In principe zou het tegoed aan BTW op het einde van de maand die volgt op het indienen van de BTW-aangifte op uw rekening gestort moeten worden. Dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen en mag er geen sprake zijn van een teruggave controle.

Om het tegoed aan BTW terug te krijgen, moet het tegoed eerst groot genoeg zijn. Voor kwartaalaangevers moet het gaan om 615 EUR, voor maandaangevers moet het tegoed minstens 1.485 EUR bedragen. Alleen voor de kwartaalaangifte voor het vierde kwartaal of de maandaangifte over de maand december moet het tegoed maar 245 EUR bedragen.

geld

 

Daarnaast moet u ook op het vakje voor de teruggave hebben aangekruist op de BTW-aangifte. De BTW-administratie stort dus geen tegoeden automatisch terug. Tenslotte moet u voor een terugbetaling binnen de maand ook ervoor hebben gezorgd dat u de vorige aangiften van dat jaar tijdig hebt ingediend en de eventuele verschuldigde BTW naar aanleiding van de vorige aangiftes correct en tijdig hebt betaald.

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kan u dus uw BTW-tegoed terugvragen en binnen de maand op de rekening teruggestort krijgen. Er is echter een controlehindernis. Een BTW-tegoed terugvragen kan namelijk aanleiding geven tot een teruggavecontrole. Indien dit het geval is, wordt de terugbetaling uitgesteld tot het einde van de tweede maand na de maand van indiening van de aangifte.

De spiegel van mijn bedrijf:  het budget

Een budget:  noodzaak of overbodig?

Omdat vandaag uw buikgevoel alleen niet meer volstaat om ook morgen nog succesvol te zijn, is het van belang om een helder inzicht te hebben in uw bedrijfssituatie.

 

20210108 Blog Budget 1

 

Aan de hand van overzichtelijke en uniforme bedrijfsrapportering, waarbij gebruik gemaakt wordt van financiële gegevens, kunt u proactief naar de toekomst kijken.

Om uw onderneming succesvol te leiden, moet u op vaste tijdstippen weten hoe uw bedrijf er voor staat. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe sterker uw onderhandelingspositie met cliënten en leveranciers.

“Het zijn niet zomaar cijfers, maar de spiegel van uw bedrijf!”

 

Een budget?  Ik heb toch al een boekhouding?

Een budget start waar de boekhouding eindigt. Een boekhouding registreert het verleden… een budget kijkt naar de toekomst en zet het pad uit, waarlangs u in de nabije toekomst met uw bedrijf hoopt te passeren.

 

Een budget?  Mijn buikgevoel is mijn budget!

Een van de oorzaken van faillissementen is dat de bedrijfsrapportering niet proactief genoeg is. Een bedrijfsleider heeft een financieel expert nodig die hij voor 100% kan vertrouwen, maar velen volgen liever hun intuïtie of buikgevoel, want dat hoeven ze niet te onderbouwen.

Door alle cijfers samen te leggen, zie je tijdig waar het fout kan lopen. Maar veel bedrijven merken dat pas op als het al te laat is.

 

Is mijn bedrijf niet te klein voor een budget?

Geen enkel bedrijf is ‘te klein’ voor een budget. Het is net door een ambitieus budget op te stellen dat groei gestimuleerd wordt. Zie als de ‘wortel’ die voor de neus wordt gehouden.

 20210108 Blog Budget 2

 

Kost zo’n budget niet teveel tijd en geld?

In veel gevallen, zijn de jaarcijfers van het voorgaande boekjaar de ideale basis om het budget voor het volgende boekjaar op te stellen. Het moet dus zeker niet veel ‘tijd’ en ‘geld’ kosten.

Meestal neemt men de voorgaande cijfers als basis en gaat men bepaalde uitgaven ‘bijsturen’.

De oefening om een budget op te stellen verplicht de ondernemer om samen te brainstormen met de accountant. Iedere kost wordt even tegen het licht gehouden en het belang ervan wordt in de weegschaal gelegd en afgewogen.

20210108 Blog Budget 3

Voor ‘overbodige’ of ‘dure’ uitgaven kan men zo op zoek naar goedkopere alternatieven. Voor essentiële kosten die een hefboom kunnen betekenen, zal men durven een tandje bij te steken.

De 'investering' die men doet in de opmaak van het budget, wint zichzelf al snel terug!

        

 

Gelijke tred houden met het budget?

Eens een budget is opgemaakt, heeft men drie scenario’s:

a. Het budget was te ambitieus. De kosten overschrijden het budget en de opbrengsten blijven achter. Als ondernemer krijgt u nu tijdig signalen om bij te sturen en de situatie te verbeteren.

b. Het budget was niet ambitieus genoeg. Als ondernemer zal u hierdoor vleugels krijgen en er nog een schepje bovenop willen doen. U wil die voorsprong op het budget behouden.

c. Het budget wordt perfect gevolgd. Hierdoor krijgt u het gevoel op de juiste weg te zitten en de zaken onder controle te hebben. Dit geeft u een zeer gerust gevoel.

 

Hoe begin ik aan zo’n budget?

Niet zonder het advies van Tellent uiteraard 😊

We beschikken over de juiste tools, de juiste ervaring en de kennis van uw bedrijf om, samen met u, tot een budget op uw maat te komen.

Wij staan steeds klaar om u ook in deze materie te verbazen met onze kennis!

Contacteer ons vandaag nog om een vrijblijvende offerte te krijgen!

 

Tellent Accountants.

08/01/2021

ITAA erkenning

Tellent BV is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 50.758.379 

Olivier Van Damme is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 11.242.502

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor de Cookieverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be