Sociale bijdragen kwartaal I 2021 | Een eerste stress-test?

 

Exact een jaar geleden brak de Covid-19-pandemie uit.  Dit bracht een schokgolf teweeg onder de ondernemers. De diverse overheden sprongen gelukkig massaal bij, onder andere met uitstel van sociale bijdragen. Nu het 1e kwartaal van 2021 op zijn einde loopt, wijzen we graag nog even op een aantal belangrijke punten...

 

 

Afbetalingsplan mogelijk voor bijdragen met corona-uitstel

Bij het begin van de coronacrisis kon je een betalingsuitstel aanvragen voor je voorlopige bijdragen van 2020 en je regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 die in de loop van 2020 betaald moesten zijn. Heel wat zelfstandigen maakten gebruik van dat corona-uitstel en kregen zo één jaar extra de tijd om de bijdragen te vereffenen.

Ondertussen zit het jaar van uitstel voor het eerste kwartaal van 2020 en eventuele regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 er bijna op. Eind maart 2021 moet de uitgestelde bijdrage betaald worden, net zoals de eerste kwartaalbijdrage van 2021!

Lukt het niet om de bijdragen op tijd te betalen? Dan kan je een afbetalingsplan krijgen met een maximale looptijd van twaalf maanden. Neem hiervoor contact op met sociaal verzekeringsfonds!

Stipte afbetaling!!

Wordt de maandelijkse afbetaling niet stipt ingelost? Of worden de lopende kwartaalbijdragen van 2021 – waarvoor geen betalingsuitstel werd gevraagd - niet tijdig betaald? Dan wordt het afbetalingsplan geannuleerd. Als gevolg vervalt ook meteen de automatische toekenning van de sociale rechten, net zoals de automatische kwijtschelding van verhogingen.

In sommige gevallen kan dat ervoor zorgen dat je niet meer in orde bent bij je ziekenfonds en bepaalde uitkeringen teruggevorderd zullen worden. Een correcte maandelijkse afbetaling van het plan is dus heel belangrijk.

 

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus in 2021

Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen wanneer zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Om welke bijdragen gaat het?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op:

  • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021.
  • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2019 en die vervallen op 31 maart 2021 en op 30 juni 2021.
  • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die vervallen op 31 maart 2021 en op 30 juni 2021.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:

  • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2021 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 31 maart 2021: uiterlijk vóór 31 maart 2022.
  • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2021 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 30 juni 2021: uiterlijk vóór 30 juni 2022.

Je kan geen uitstel van betaling krijgen voor een kwartaal of regularisatiebijdrage die je al hebt betaald.

Vroeg je het betalingsuitstel aan, maar respecteer je de betalingstermijnen van 31 maart en 30 juni 2022 niet, dan zijn er verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd.

Deadline voor je aanvraag

Wil je als zelfstandig ondernemer uitstel van betaling, dan moet je tijdig je aanvraag indienen:

  • Vóór 15 maart 2021: eerste kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2018 of 2019 die vervalt op 31 maart 2021
  • Vóór 15 juni 2021: tweede kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2018 of 2019 die vervalt op 30 juni 2021.

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen zijn betaald.

Bron: Liantis

ITAA erkenning

Tellent BV is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 50.758.379 

Olivier Van Damme is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 11.242.502

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor de Cookieverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be